Eskikale Mah. Bankalar Cad. 1. Park Sok. Orhan İş Merkezi
A Blok, Kat:1, No:103, Merkez / Sivas
P.Tesi - C.Tesi : 08:30 - 18:00

PROJE TEKLİFİ
HİZMETLERİMİZ
Yer gösterme (Aplikasyon)
Aplikasyon; Bir taşınmaza (arsa, tarla, bina) ait mülkiyetin, tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi ya da kısaca sınırlarının gösterilmesidir.
DETAYLAR
Ayırma (İfraz)
Aplikasyon; Bir taşınmaza (arsa, tarla, bina) ait mülkiyetin, tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi ya da kısaca sınırlarının gösterilmesidir.
DETAYLAR
Birleştirme (Tevhid)
Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi, birleştirilmesidir.
DETAYLAR
Parselasyon (18.madde uygulaması)
İmar uygulaması amacıyla taşınmazların birleştirilip kamu hizmet alanları kesildikten sonra tekrar dağıtılması.
DETAYLAR
Harita Teknik Uygulama Sorumluluk
Üzerine bina veya herhangi bir yapı inşa edilecek arazinin imar durumu belgesine göre projelerin hazırlanması ve inşaatın; yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak inşa edilmesi için takibi.
DETAYLAR
Yola Terk
Bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütününün ya da bir bölümünün imar planına uygun olarak kamu yararına (yol, yeşil alan, park vb.) bırakılması için gerekli belgelerin hazırlanması.
DETAYLAR
Yoldan İhdas
İmar uygulaması esnasında kapanan yol, park veya yeşil alanın, parselle birleştirilerek yeni parselin oluşturulması ve satın alınan kısmın yüzölçümüne eklenerek tapu kütüğüne işlenmesi için gerekli belgelerin hazırlanması.
DETAYLAR
Halihazır Harita
İmar uygulaması, kentsel dönüşüm gibi uygulamalar için haritası yapılacak alan içinde kalan yerin mevcut durumunu, yapay (yol, bina, kanal vb.) veya doğal (dere, tepe, nehir vb.) her türlü unsurunun gösterildiği haritaların yapılması.
DETAYLAR
GES ve RES
GES başvuru ve yer tespiti aşamasında danışmanlık hizmetleri, marjinal tarım arazisi yazısının alınması için 1/25000'lik harita hazırlanması ve elektrik dağıtım şirketine yapılacak başvuruda olması gereken koordinatlı aplikasyon krokisi belgelerinin hazırlanması.
DETAYLAR
Plankote
Herhangi bir yapı inşa edilecek arazinin, topoğrafik durumu ile birlikte tüm detaylarının gösterilmesi.
DETAYLAR
İmar Barışı
Ruhsata ve imara aykırı yapılara verilecek olan Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi ve İmar barışı hakkında danışmanlık hizmetleri.
DETAYLAR
Yapı Aplikasyon Projesi
İnşa edilecek yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen yapı yaklaşma mesafeleri, yapı projelerine göre köşe koordinatları ve röper noktaları ile projesinin hazırlanması.
DETAYLAR
Röperli Kroki
Tamamlanmış bir binanın yerinde ölçümü yapılıp projeye uygun olup olmadığı tespit edilerek, Yapı kullanım belgesi yani iskân alabilmeleri için krokinin hazırlanması.
DETAYLAR
Fotogrametrik Ölçümler
Drone ile haritalama ve ölçüm hizmetleri.
DETAYLAR
Kübaj ve Dekapaj
Hafriyat işlemlerinde kazı-dolgu hacminin hesaplanması. Yapı inşa edilecek arsanın dolgusu için arazi üzerindeki yumuşak toprağın veya açık maden işletmelerinde cevher üzerindeki toprağın sıyrılması hesabı.
DETAYLAR
Madencilik Çözümleri
MAPEG onaylı Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) sertifikasıyla; Maden haritalarının üretilmesi, stok hesaplarının yapılması, hacim ve alan hesaplarının yapılması, Deformasyon analizlerinin yapılması ve Cevher geçişlerinin izlenmesi hizmetleri.
DETAYLAR
WhatsApp Support
WhatsApp